มาเช็คง่ายๆว่ามีอาการเท้าแบน อุ้งเท้าสูง หรือมีอุ้งเท้าปรกติ

หลายคนมีคำถามว่าตัวเองมีรูปเท้าแบบไหน เพื่อที่จะได้เลือกรองเท้าและแผ่นรองเท้าได้อย่างเหมาะสมตามรูปเท้าของตัวเองจริงๆแล้วการเช็ครูปเท้าในเบื้งต้นทำได้ไม่ยาก เพียงแค่มีอุปกรณ์ 2-3 อย่างในบ้านก็สามารถเช็คได้ในระยะเวลาไม่ถึง 5 นาที สำหรับการตรวจเช็คมีวิธี 3 ขั้นตอนดังนี้

1.เอาเท้าจุ่มน้ำจนเปียกหมาดเต็มฝ่าเท้า
2นำไปวางบนกระดาษโดยจะต้องลงน้ำหนักทั้งสองข้าง เพื่อให้เห็นรูปเท้าอย่างชัดเจน
3.ยกเท้าขึ้นและดูรอยเท้าบนกระดาษ

หลังจากนั้น เราต้องมาทำการตรวขเช็ครอยเท้ากัน โดยคนทั่วไปจะมีอุ้งเท้าทั้งหมด 3 แบบ คือ

Normal Arch อุ้งเท้าปกติ

คนที่มีอุ้งเท้าปรกติจะมีรอยเท้าที่มีรอยเว้าที่สมส่วน รอยเว้ากลางอุ้งเท้าเข้าไปลึกไม่เกินกึ่งกลางเท้า จากภาพจะเป็นลักษณะรอยเท้าด้านซ้ายสุด

Flat Arch อุ้งเท้าแบน

คนที่เท้าแบน จะแทบไม่มีรอยส่วนเว้ากลางอุ้งเท้าเลย เนื่องจากฝ่าเท้าเรียบไปกับพื้น และอุ้งเท้าพลิกเข้าด้านใน รอยเท้าจะเต็มเหมือนรูปรอยเท้าตรงกลาในภาพ

High Arch อุ้งเท้าสูง

คนอุ้งเท้าสูง จะมีลักษณะเท้าแบบในภาพด้านขวามือคือ มีรอยอุ้งเท้าลึกเกินครึ่งของฝ่าเท้า มีเนื้อเท้าบริเวณกลางเท้าน้อย ซึ่งอาการส่วนใหญ่จะเจ็บปลายเท้าและส้นเท้าบ่อย

การเช็คในขั้นต้นช่วยให้เราทราบว่าฝ่าเท้ามีลักษณะอย่างไร ควรเลือกรองเท้าแบบไหนและใส่แผ่นรองให้เหมาะสม